Środa, 23 września 2020, tydzień nieparzysty (39)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR HAB. PAWEŁ STAROSTA, PROF. NADZW. UŁ

Kierownik Katedry

pokój: A131
tel.: +48 42 635 52 62
e-mail: socwim@uni.lodz.pl

 1998 - doktor habilitowany profesor nadzwyczajny UŁ

 • Współczesne teorie socjologiczne, Socjologia
 • Globalne procesy społeczne, Socjologia
 • Seminarium magisterskie, Socjologia
 • Seminarium prac badawczych, Socjologia, spec. ASL
 • Socjologia, Prawo
 • Teorie socjologiczne, Socjologia, stacjonarne Studia doktoranckie, I rok
 • Seminarium doktorskie, Socjologia
 • Globalizacja, wykład do wyboru, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • 2008, 2009 - Partycypacja obywatelska w środowisku wielkomiejskim
 • 2009 - Kapitał społeczny a rozwój miasta
 • 2007 - Aktywność obywatelska i rozwój ekonomiczny w regionach Polski i Węgier
 • 2006 - Perspektywy rozwoju Łodzi jako ośrodka metropolitalnego. Próba oceny lokalnego potencjału kulturalnego, naukowego, społecznego i politycznego
 • 2005 - Centrum wielkiego miasta. Studium na przykładzie Łodzi
 • 2004 - Wspólnota w warunkach globalizującego się społeczeństwa
 • 2003 - Więź społeczna i wspólnota lokalna w warunkach globalizacji
 • 2001 - Więź lokalna a społeczne wykluczenie w peryferyjnych miastach Europy Centralnej i Wschodniej
 • 1999 - Aktywność społeczno-polityczna mieszkańców wsi i małych miast wybranych krajów -Europy Wschodniej, 505/724
 • 1998 - Rural Areas Under Communism and Beyond: The Polish - Hungarian Perspective, 505/556
 • 1997 - Wzory uczestnictwa lokalnego a struktura społeczna w zbiorowościach terytorialnych. Analiza porównawcza sytuacji wybranych wiejskich i małomiasteczkowych społeczności w Polsce, Rosji, Kanadzie i Bułgarii, 505/527

KSIĄŻKI

 • Rokicka E., Starosta P. (2012) Subjective Welfare, Well-Being, and Self-Reported Food Hypersensitivity in Four European Countries: Implications for European Policy, "Social Indicators Research", Vol. 107, Issue 3
 • Starosta P. (red.) (2012), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Łódź, Wydawnictwo UŁ
 • Michalska-Żyła A., Starosta P. (red.) (2011), Folia Sociologica 37: Przestrzeń i instytucje w środowisku wiejskim. Pamięci Profesora Wacława Piotrowskiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Adamski T., Dzwonkowska K., Gorlach K., Pilichowski A., Starosta P. (2007), Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi, Kraków: Wydawnictwo UJ
 • Pilichowski A., Starosta P. (2005) (red.), Mistrzowie i szkoły łódzkiej ekonomii i socjologii, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Rokicka E., Starosta P., red. (2004), Social Mobility and Exlusion, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Majer A., Starosta P., red. (2004), Wokół socjologii przestrzeni, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Starosta P., Rokicka E., red. (2003), Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Starosta P., Kovách I., Gorlach K., eds. (1999), Rural societies under communism and beyond, Łódź: Łódź University Press
 • Starosta P. (1995), Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Starosta P. (1995) (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Psyk-Piotrowska E., Starosta P., (1994) (red.), Profesor Wacław Piotrowski, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe


ARTYKUŁY

 • Starosta P. (2010) Civic participation in rural Europe, [w:] Przegląd Socjologiczny, Vol. 59, No. 2: 77-108
 • Dzwonkowska-Godula K., Pilichowski A., Starosta P. (2009) "Poland: Diversification and Different Contexts of Knowledge - The Case of Polish Rural Areas", [w:] Rural Sustainable Development in the Knowledge Society (ed. by K. Bruckmeier, H. Tovey) Surrey: Ashgate
 • Starosta P. (2009) "Feeling of Public Safety in Rural and Small Town Communities of Eastern Europe and French Canada", [w:] Maaseutuaiheita Rural Motifs (ed. by J. Nikula) Helsinki: Aleksanteri Institute
 • Stolbov V.P., Litova E.P., Starosta P. (2008) "Social"no-psihologičeskie ustanovki i predstavleniâ zitelej promyslennogo goroda v usloviâh recessii", [w:] Problemy ekonomiki, finansov i upravleniâ proizvodstvom. (Zajcev V.A., red.) Ivanovo: GOUVPO
 • Stolbov V.P., Litova E.P., Starosta P. (2008) "Sociologičeskaâ kartina promyslennogo goroda", [w:] Problemy ekonomiki, finansov i upravleniâ proizvodstvom (Zajcev V.A., red.) Ivanovo: GOUVPO
 • Starosta P., red. (2008) Przegląd Socjologiczny
 • Starosta P., red. (2008) Studia Wyborcze
 • Starosta P., Frykowski M. (2008) "Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski", w: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. (Szczepański M. S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T., red.) Katowice: Wydawnictwo UŚ
 • Frykowski M., Starosta P. (2008) "Kapitał społeczny i jego użytkownicy", Przegląd Socjologiczny t. LVII/1: 31-62
 • Gorlach K., Adamski T., Dzwonkowska-Godula K., Pilichowski A., Starosta P. (2008) "Knowledge dynamics and non-agricultural economy in european rural development", Eastern European Countryside No 14: 93-112
 • Starosta P. (2007) "Wspólnota a proces globalizacji", w: Socjologia jako służba społeczna. (Gorlach K., Niezgoda M., Seręga Z., red.) Kraków: Wyd. UJ: 113-135
 • Starosta P. (2005) "Więź społeczna w dobie globalizacji", Annales tom 8, nr 1: 119-130
 • Starosta P. (2006) "O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu Polska Lokalna", w: Społeczności lokalne. (Jałowiecki B., Łukowski W., red.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wydawnictwo SWPS Academica
 • Frykowski M., Starosta P. (2006) "Kapitał społeczny mieszkańców gminy Poddębice", w: Kapitały: Ludzie i instytucje. (Szczepański M.S., Śliz A., red.) Tychy-Opole: Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Gorlach K., Starosta P., Pilichowski A., Adamski T., Dzwonkowska K. [doktorantka UŁ] (2006) "Land Use Management in Poland", w: Land Use, Nature Conservation and Biodiversity In Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish cases). (Gorlach K., Kovách I., red.) Budapeszt: Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences
 • Gorlach K., Starosta P., Pilichowski A., Adamski T., Dzwonkowska K. [doktorantka UŁ] (2006) "Nature Protection and Biodiversity in Poland", w: Land Use, Nature Conservation and Biodiversity In Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish cases). (Gorlach K., Kovách I., red.) Budapeszt: Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences
 • Gorlach K., Starosta P., Pilichowski A., Adamski T., Dzwonkowska K. [doktorantka UŁ] (2006) "Demographics and Civil Society in Poland", w: Civil Society and Demography in Rural Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish cases). (Kovách I., Majerová V., red.) Budapeszt: Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences
 • Gorlach K., Starosta P., Pilichowski A., Adamski T., Dzwonkowska K. [doktorantka UŁ] (2006) "Local Food Production and Knowledge Dynamics in Rural Sustainable Development in Poland", w: Local Food Production, Non-Agricultural Economies and Knowledge Dynamics in Rural Sustainable Development (the Czech, Hungarian and Polish cases). (Gorlach K., Kovách I., red.) Budapeszt: Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences
 • Gorlach K., Starosta P., Pilichowski A., Adamski T., Dzwonkowska K. [doktorantka UŁ] (2006) "Non-agricultural Economy in Poland", w: Local Food Production, Non-Agricultural Economies and Knowledge Dynamics in Rural Sustainable Development (the Czech, Hungarian and Polish cases). (Gorlach K., Kovách I., red.) Budapeszt: Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences
 • Gorlach K., Starosta P., Pilichowski A., Adamski T., Dzwonkowska K. [doktorantka UŁ] (2006) "Innovatory Economic Development in Poland", w: Innovation and Sustainability in Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish cases). (Kovách I., Gorlach K., red.) Budapeszt: Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences
 • Gorlach K., Starosta P., Pilichowski A., Adamski T., Dzwonkowska K. [doktorantka UŁ] (2006) "Sustainable Management of Rural Resources in Poland", w: Innovation and Sustainability in Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish cases). (Kovách I., Gorlach K., red.) Budapeszt: Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences
 • Starosta P. (2005) "Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Elementy tożsamości instytucji", w: Mistrzowie i szkoły łódzkiej ekonomii i socjologii (Pilichowski A., Starosta P. red.), Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 5-10
 • Frykowski M., Starosta P. (2005) "Kapitał społeczny na terenie województwa łódzkiego", w: W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, (Gorlach K., Foryś G. red.), Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 79-106
 • Starosta P. (2005) "Nastroje społeczne w Polsce w rok po przystąpieniu do Unii Europejskiej", w: Województwo łódzkie w rok po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Łódź:Wydawnictwo Instytutu Europejskiego
 • Starosta P. (2005) Transformation of Estonian Agriculture and Countryside, w: Eastern European Countryside nr 11, s. 155-162.
 • Starosta P., Pilichowski A. (2005) "Jan Szczepański o klasie chłopskiej oraz problemach wsi i rolnictwa, w: Przegląd Socjologiczny tom LIV/1-2, s. 107-122
 • Starosta P. (2004) "Patterns of Occupational Careers in the Regional Labour Market" w: Social Mobility and Exlusion (Rokicka E., Starosta P., red.) Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 49-61
 • Starosta P., Michalska-Żyła A. (2004)" Przemiany więzi społecznych w środowisku miejskim w dobie wielkich zmian cywilizacyjnych", w: Problemy społeczne w okresie transformacji ustrojowej (Michalczyk T., Kamiński T., Skarbek W., red.) Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 261-276.
 • Starosta P. (2003) "Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie globalizacji", Przegląd Socjologiczny tom LXX/2: 115/144
 • Starosta P., Rokicka E., Kawka Z. (2003) "Ekologiczna strategia rozwoju środowisk lokalnych jako alternatywa wobec strategii industrialnej", w: Postawy wobec środowiska naturalnego mieszkańców gmin polskich (Starosta P., Rokicka E., red.) Łódź: Wyd. UŁ
 • Starosta P., Rokicka E. (2003) "Postawy i zachowania proekologiczne w świetle badań. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań nad postawami mieszkańców gmin", w: Postawy wobec środowiska naturalnego mieszkańców gmin polskich (Starosta P., Rokicka E., red.) Łódź: Wyd. UŁ
 • Starosta P. (2003) "Identyfikacja lokalna", w: Postawy wobec środowiska naturalnego mieszkańców gmin polskich (Starosta P., Rokicka E. red.), Łódź: Wyd. UŁ
 • Starosta P. (2002) Villafane A. (red.) Construyendo lo local, Ediciones Al Margen,
 • Starosta P. (2002) "Samorząd Terytorialny", Encyklopedia Socjologii tom 4, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 12-19
 • Starosta P. (2002) "Społeczność lokalna", Encyklopedia Socjologii tom 4, Warszawa: Oficyna Naukowa, s.97-108
 • Starosta P., Stanek O. (2002) "Zaangażowanie polityczne mieszkańców wiejskich i małomiasteczkowych społeczności lokalnych w Bułgarii, Kanadzie, Polsce i Rosji", (w:) Przegląd Socjologiczny tom LI/1/2002-12-17, s129-164
 • Starosta P., Gorlach K. (2001) "De-peasantisation or Re-peasantisation?: Changing Rural Social Structures in Poland after World War II", w:., Europe"s Green Ring, Aldershot: Ashgate, (Granberg L., Kovach I., Tovey H., red.) ss.41-65
 • Starosta P. (2001) "Democracy and Civic Society in Rural Areas", w: National Human Development Report. Poland 2000. Rural Development., Warszawa: UNDP, s. 85-98
 • Starosta P. (2001) "Globalizacja a nowy komunitaryzm", w: Niepokojąca współczesność (Miszalska A., Kowalewicz K., red.) Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Starosta P., Rokicka E. (2001) "Mobilność edukacyjna pracujących i bezrobotnych w makroregionie łódzkim", w: Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie?? (Warzwoda-Kruszyńska W., red.), Łódź: Instytut Socjologii UŁ, s. 39-58
 • Starosta P. (2001) "Społeczne skutki globalizacji", w: Globalizacja (Klich J., red.) Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, s.41-64
 • Starosta P. (2000) "Wzory uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców wsi i małych miast", w: (Gorlach K., Pyrć A.M. red.), Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 83-99;
 • Starosta P., Rokicka E (2000) "Mobilność zawodowa i edukacyjna", w: (Kryńska E. red.), Mobilność zasobów pracy, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 129-163;
 • Starosta P., Rokicka E (2000) "Mobilność zawodowa w makroregionie łódzkim", Studia Socjologiczne nr 3: 67-91;
 • Starosta P., Rokicka E. (2000) "Environment and the Quality of Life in the Eastern European Peripheries Eastern European Countryside", w: Eastern European Countryside Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 41-54;
 • Starosta P. (2000) "Konflikt lokalny", w: Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych (Malikowski M., Seręga Z. red.), tom 2, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 13-24;
 • Starosta P. (2000) "Globalizacja i nowy komunitaryzm", Kultura i Społeczeństwo nr 3: 47-68;
 • Starosta P. (2000) "Globalizacja a regionalizacja", w: Regionalizacja i decentralizacja, Łódź: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, s 7-23;
 • Starosta Paweł, Draganova Mariana (1999) "Social Identification with Local Communities and the Globalization Process in Rural areas of Eastern Europe", w: Local Responses to Global Integration, Aldershot: Ashgate. (Kasimis Ch., Papadopoulos A. red.) s. 133-152
 • Starosta Paweł (1999) "Tożsamość regionalna w perspektywie socjologicznej", w: Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby. (Matczak A. red.) Materiały z konferencji naukowej, Wrocław: SILESIA, s.40-53
 • Starosta Paweł (1999) "The Polish Countryside: Facing the Immediate Future" w: Rural Societes Under Communism and Beyond: The Hungarian and Polish Perspectives. (Starosta P., Kovach I., Gorlach K. eds.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Starosta Paweł, (1999), Cybula A., Szczepański M., (red.) "Zbiorowości i społeczności lokalne: gotowość i adaptacja do zmian, Wyższa szkoła zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach", (recenzja) w: Przegląd Socjologiczny t. XLVIII/2 , s227-230
 • Starosta Paweł, Gorlach K. (1999) "Introduction", w: Rural Societes Under Communism and Beyond: The Hungarian and Polish Perspectives. (Starosta P., Kovach I., Gorlach K. eds.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Starosta P. (1998) nekrolog - Wacław Piotrowski 1924-1998, w: Przegląd Socjologiczny t. XLVII/2
 • Starosta P. (1998) "Rolnictwo i leśnictwo w strategii Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast (ECOVAST)" w: Rolnictwo i wieś europejska. (Z. Wierzbicki, A. Kaleta) Torun-Warszawa: Uniwersytet Miko?aja Kopernika
 • Starosta P. (1998) "Inhabitants Feeling of Social Bonds with Rural and Small Town Communities in Bulgaria, Poland and Russia", w: Actors on the Changing European Countryside. (Leo Granberg, Imre Kovach ed.) Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences, s 104-130.
 • Starosta P. (1998) "Ziznana sreda i uczaste w gra?danskoto samonprawlenije w Polsze (w j?z. bu?garskim)", Izdatielstwo "Dlija", Trojan, s 77-90.
 • Starosta P. (1997) "The Change of Attitudes Towards Public Administration", w: Developing Organisations and Changing Attitudes: Public Administration in Central and Eastern Europe. (Jak Jabes red.) SIGMA and University of Ottawa
 • Starosta P. (1997) "Corruption in public sector. Its social sources and challenges for the transition period", Professionalisation of Public Servants in Central and Eastern Europe. (Jak Jabes ed) SIGMA and University of Ottawa.
 • Starosta P. (1996) "Strukturyzacja wiejskich i małomiasteczkowych zbiorowości lokalnych w Polsce", w: Oblicza społeczeństwa. (Gorlach K., Seręga Z., red.) Kraków: Wydawnictwo UJ
 • Starosta P. (1996) "Strategie działania instytucji i organizacji wiejskich w procesie transformacji systemowych" w: Strategie adaptacyjne społeczeństwa polskiego. (J.Kulpińska, A.Pilichowski red.) Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Starosta P. (1996) "The Competition for the Most Ecological Municipalities (Gminas) in Poland - Typology of the Winning Gminas", w: Towards Sustainability. Challenges to the Social Sciences and Local Democracy,. (ed. by E.Rokicka, D. Eissel) Wydawnictwo Lódź: Absolwent
 • Starosta P. red. (1995) "Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne", Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,. ss. 332
 • Starosta P. (1995) "Zbiorowość lokalna w perspektywie ekologii społecznej", w: Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 103-115
 • Starosta P. (1994) "Rurality and Ruralization w: Agricultural Recenstructing and Rural Change in Europe" (D.Symes, A.J. Jansen eds) Wageningen: Wageningen Universirty
 • Międzynarodowe sympozjum w Helsinkach, "Future of Polish Agriculture and Rural Development in the E U of Twenty Five", maj 2004
 • Organizacja grupy roboczej "Communities, network and identities" w ramach XIX Europejskiego Kongresu Socjologii Wsi w Sligo, Irlandia, sierpień 2003 (prof. P.Starosta)
 • Seminarium naukowe w ramach programu Marii Curie organizowane przez Instytut nauk Politycznych Węgierskiej Akademii Nauk Budapeszt w dn. 16-18 stycznia 2004
 • University in Sao Paulo w Brazylia w dniach od 12-21.XII.2004- wygłoszenie referatu "Polish Conntriside Facing the Nearest Future".
 • 36 Kongres Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego, Pekin w dniach 7-11.VII.2004 - referat "Political Alienation and Social Participation in the Eastern European Countryside"
 • marzec 2003, konferencja w Helsinkach, University of Helsinki, referat" Perspectives on Civil Society in Rural Poland"
 • sierpień 2003, XX Kongres Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi, Sligo, Irlandia, autorstwo i współautorstwo dwóch referatów m. in. "New actors of socially constructwed rural space"
 • wrzesień 2003, Third Autumn School for Rural Sociology, Praga, Czechy, referat "Political Involvement of Rural Inhabitants in Canadian, Polish, Russian and Bulgarian Communities"
 • październik 2003, Bratysława, referat "Civil Society in Poland"
 • XV Światowy Kongres Socjologiczny, 7-12.07.2002, Brisbane, Australia
 • udział z referatem w konferencji "Regionalization of Polish Politics", która odbyła się w School of Slavonic and East European Studies w dniach 15-16 kwietnia 2002, Londyn
 • udział z referatem rural women and process of systemic changes in Polen , Vlastina, Jugoslawia, 2002
 • Europejski Kongres Socjologii Wsi, wrzesień, Dijon, Francja, referat Community Attachment and Social Stratification in Rural and Small Towns in Bulgaria, Poland, Russia and Eastern Quebec, 2001
 • X World Congress of Rural Sociology, Światowe Towarzystwo Socjologii Wsi, 30.07-5.08.2000, Rio de Janeiro.
 • Referat: The Role of Local Organisations in community Building. Powerful Social Force or Myth and Ceremony? 16th European Congress for Rural Sociology, July,Praque,1995,
 • Referat: "Activity Strategies Of Rural and Agricultural Organizations in the Period of Systemic Transformations" Social sciences and Environment, Książ, Czerwiec1995,
 • Referat: "The Competition for the Best Ecological Rural Municipalities" (wspólnie z E .Rokicką) Second European Congres for Sociology 25-30th August, Budapest,1995,
 • Referat: "Emerging Structure of Rural Communities" NISPACee Conference,27.3-1.04 April ,Tirana
 • Referat: "The Change of Attit udes Towards Public Administration in Poland" 5th World Congeress for Rural Socilogy, Czerwiec,Bukareszt,1996,
 • Referat: "Peasantry and Late Industrialization in Poland" Profesjonalisation of Public Servants in Central and Eastern Europe, 23-26 April,Tallin,1997
 • Referat: "Corruption in Public Sector. Its Social Sources and Challenges for the transition Period" 17th European Congress for Rural Sociology,Crete, 23-29, August1997, Crete,
 • Referat Social Identification with Local Communities (wspólnie z M. Draganovą)
 • Konferencja "Actors on the Changing European Countryside" Erdotarcsa, 15-20, October,1997
 • Referat: "Inhabitants"feeling of Social Bonds with Rural and Small Town Communities in Bulgaria,Poland and Russia" XIV World Congress of Sociology,Montreal 26th July-August 1st, 1998,
 • Referat: "Environment as a Prerequisite of Local Identification" (wspólnie z O.Stankiem) Local organization and Community building, Olavarria, 20-24th June, 1999
 • Referat: "Social participation in voluntary organizations and associations" 4th European Conference of Sociology, Amsterdam,18-21 August,1999
 • The European Society for Fural Sociology - członek
 • The European Council For the Village and Small Town (ECOVAST) - członek
 • Regional Studies association (sekcja Polska) - członek Zarządu
 • European Rural Sociological Association (ERSA) - członek
 • International Sociological Association (ISA) - członek
 • "Przegląd Socjologiczny" - członek redakcji
 • 1998 - nagroda II stopnia Rektora UŁ za publikację "Poza metropolią"
 • 1998 - nagroda Dziekana WES UŁ za współautorstwo w publikacji Eissel D., Laeman J., Rokicka E., Towards sustainability, Łódź: Absolwent
 • Przegląd Socjologiczny - członek redakcji
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź