Środa, 23 września 2020, tydzień nieparzysty (39)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

KONFERENCJA REGION - MIASTO - WIEŚ - WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

 

 

Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego,

Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

 

„Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju”


Łódź 19-20 października 2017 roku 

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym

Marszalka Województwa Łódzkiego

Witolda Stępnia

oraz

Sekcji Socjologii Miasta i Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

             

            W okresie intensywnych zmian, jakim podlega współczesny świat zmieniają się miejsca, przestrzenie oraz zbiorowości społeczne i struktury instytucjonalne z nimi związane. Występujące w układach terytorialnych zjawiska i procesy społeczne skłaniają do namysłu. Interesujące są ich przyczyny, przebieg i konsekwencje oraz relacje i oddziaływanie między strukturami terytorialnymi na poziomie mikro, mezzo i makrospołecznym.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych zjawisk i procesów występujących w różnych układach terytorialnych, ich funkcjonowania przemian oraz wzajemnych relacji.

 

            Zaproszenie na konferencję skierowane jest do interdyscyplinarnego środowiska naukowego  reprezentującego takie dziedziny jak: socjologia, geografia społeczna, urbanistyka, ekonomia, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, polityka społeczna a także wszystkich badaczy i praktyków, których zainteresowania koncentrują się wokół problematyki regionu, miasta i wsi.

Uczestników konferencji pragniemy również zaprosić do uczczenia trzech ważnych dla środowiska socjologów wsi i socjologów miasta wydarzeń, jakimi są jubileusze 45-lecia pracy naukowej Pani Profesor Elżbiety Psyk-Piotrowskiej, 40-lecia pracy naukowej Pana Doktora Andrzeja Pilichowskiego i 40-lecia pracy naukowej Pana Profesora Andrzeja Majera, wieloletnich pracowników Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Planowane są w związku z tym dwie sesje plenarne poświęcone problemom socjologii wsi i socjologii miasta, które stanowiły przedmiot teoretycznych i empirycznych zainteresowań dostojnych Jubilatów.

 

Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące kwestie:

 • Procesy urbanizacji (a także suburbanizacji, reurbanizacji, kontrurbanizacji), ich przyczyny
  i konsekwencje.
 • Rozwój lokalny,  rozwój regionalny.
 • Jakość życia i jakość zamieszkiwania i ich uwarunkowania.
 • Procesy rewitalizacji, odnowy miast i wsi.
 • Tożsamość lokalna i regionalna.
 • Więzi terytorialne i ich przemiany.
 • Wizerunki miast i regionów.
 • Innowacje społeczne w układach terytorialnych.
 • Kondycja kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców miast i wsi.
 • Partycypacja obywatelska na wsi i w mieście.
 • Władza, elity władzy i zarządzanie lokalne.
 • Przemiany ról społecznych mieszkańców wsi (w tym ról pełnionych przez kobiety
  i współczesnych konsumentów).
 • Problemy społeczne mieszkańców miast i wsi.
 • Procesy restratyfikacji, dezagraryzacji, depezantyzacji i deruralizacji wsi.

 

Publikacja

Planowane jest opublikowanie artykułów powstałych w oparciu o przedstawione na konferencji wystąpienia (które przejdą pomyślenie proces recenzowania) w czasopismach punktowanych:

 

Opłata konferencyjna

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł. Koszty te obejmują przerwy kawowe i obiady w czasie konferencji, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację, nie obejmują natomiast noclegów. Uczestnicy konferencji zainteresowani publikacją swojego artykułu w Pracach Naukowych Uniwersytetu we Wrocławiu uiszczą kwotę 750 zł (koszt udziału w konferencji + koszt publikacji.

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

 

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

55 1240 3028 1111 0010 7419 4125 (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)

W tytule: imię i nazwisko oraz dopisek „Region, miasto, wieś”

 

Do pobrania

Komunikat konferencyjny

Formularz zgłoszeniowy

Rada naukowa

Prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, Członek Korespondent PAN

Dr hab. Hanna Podedworna, Przewodnicząca Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS

Dr hab. Małgorzata Dymnicka, Przewodnicząca Sekcji Socjologii Miasta PTS

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Gorlach

Prof. zw. dr hab. Maria Halamska

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta

Prof. zw. dr hab. Anna Karwińska

dr hab. Krzysztof Czekaj

dr hab. Stanisław Kłopot

dr hab. Wojciech Knieć

dr hab. Andrzej Majer

dr hab. Tomasz Nawrocki

dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska

dr hab. Zbigniew Rykiel

dr Marek Furmankiewicz

 

Komitet organizacyjny

dr hab. Paweł Starosta   - Przewodniczący

dr Katarzyna Zajda

dr Agnieszka Michalska-Żyła

dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska

mgr Kamil Brzeziński            

10 września  2017 r.

przesłanie zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem na adres email: konferencjalodz@uni.lodz.pl

15 września 2017 r.  

przesłanie uczestnikom konferencji decyzji Komitetu Organizacyjnego o zaakceptowaniu zgłoszenia

30 września 2017 r.

uiszczenie opłaty konferencyjnej

10 października 2017 r.

przesłanie programu konferencji

19-20 października 2017 r. 

konferencja

31 października 2017 r.

nadsyłanie artykułów do publikacji

Adres konferencyjny

konferencjalodz@uni.lodz.pl

Kontakt do organizatorów pełniących funkcje sekretarzy konferencji

Agnieszka Michalska-Żyła     amichalska-zyla@wp.pl

Kamil Brzeziński    kamilbrzezinski84@gmail.com

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź